VISIE
In de natuur is alles aan veranderingen onderhevig; gelukkig maar, want geen verandering betekent stagnatie.
Verandering van kleur bijvoorbeeld kan onze stemming al positief be´nvloeden.

MISSIE
Adviseren en uitvoeren van decoratieve schilderingen op (oude) meubels en muren, ze nieuw leven inblazen zodat de eigenaar er heel gelukkig mee is.
Dit alles in goed overleg uiteraard.

INTEMPO betekent Tijdloos. Een ander begrip voor: Verbruik, Consuminder, en Metamorfose.